Volume VII (2019)

Experimental study of Fe-Ni-Ti-Cr system

Viktoria Hoppe, Anna Gibas, Weronika Grzegorczyk, Marcin Małecki, Mariusz Hasiak
 
Keywords: mechanical properties, shape memory alloys, Fe-Ni-Ti alloy, Fe-Ni-Ti-Cr alloy

_________________________________________________________________________

 
Piotr Lipiński, Dawid Kowalik, Tomasz Kowalski, Michał Królicki, Mariusz Hasiak
 

Keywords: shape memory alloy, microstructure, hardness, AFM, XRD

 _________________________________________________________________________

 
Dominika Baran, Natalia Czyżewska, Szymon Dziuba,Julia Przenajkowska, Mateusz Piesiak, Mariusz Hasiak
 

Keywords: suction casting, nanocrystalline alloy, mechanical properties

 _________________________________________________________________________

 

 
Mateusz Fiedeń, Michał Miotk, Przemysław Dąbek, Artur Muraszkowski
 

Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie obrazów, SLAM, CUDA, brak czujników odometrycznych
Keywords:
digital image processing, SLAM, CUDA, digital image processing, absence of odometric sensors

 _________________________________________________________________________

 
Bogusz Lewandowski, Sławomir Wudarczyk, Przemysław Sperzyński, Jacek Bałchanowski
 

Słowa kluczowe: kończyna górna, mechatronika, rehabilitacja
Keywords:
upper limb, mechatronics, rehabilitation

 _________________________________________________________________________

 
Tomasz Ursel, Michał Olinski
 

Słowa kluczowe: mechatronika, stan stacjonarny, IMU, akcelerometr, podwójne całkowanie
Keywords:
mechatronics, stationary state, IMU, accelerometer, double integration

 _________________________________________________________________________