Volume VI (2018)

 
Paulina Mayer
 
Słowa kluczowe: powłoki polimerowe, starzenie powłok, badania udarności
Keywords: polymer coatings, aging of coatings, impact test

_________________________________________________________________________

 
Marcin Jasiński
 

Słowa kluczowe: dźwignice, modelowanie obciążeń dynamicznych, jazda po nierównościach
Keywords: cranes, modeling of dynamic loads, driving over uneven surfaces

 _________________________________________________________________________

 
Mateusz Żychlewicz

Słowa kluczowe: Grey Wolf Optimizer, regulator stanu, układ trójmasowy, napęd elektryczny
Keywords: Grey Wolf Optimizer, state space controller, three-mass system, electrical drive

_________________________________________________________________________

Zagadnienia teorii mechanizmów w podręczniku konstrukcji Karola Stadtmüllera
The issues of the mechanism theory in the design handbook by Karol Stadtmüller

Józef Jonak, Konrad Pylak

 
Słowa kluczowe: Historia techniki, podręcznik teorii mechanizmów
Keywords: History of technic, textbook of mechanism theory

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________