Scientific Board

Scientific Board committee

 Jarosław Szrek, PhD, Eng. Politechnika Wrocławska, Polska - Chairman

Krzysztof Bałchanowski, Dr hab. inż. Politechnika Wrocławska, Polska

Frantisek Duchon, Prof., Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja

Antoni Gronowicz, Prof dr hab. inż. Politechnika Wrocławska, Polska

Damian Pietrusiak, Dr hab. inż. Politechnika Wrocławska, Polska

Damian Stefanow,  Dr inż. Politechnika Wrocławska, Polska

Ludek Zalud, Prof., Brno University of Technology, Czechy

-------

  Marek Balazinski, Dr, Polytechnique Montréal, Department of Mechanical Engineering, Canada

Frantisek Burian, PhD., Brno University of Technology, Czechy

   Wiesław Graboń, Dr inż. Politechnika Rzeszowska Poland

Dominika Grygier, Dr hab. inż. Politechnika Wrocławska, Polska

Erwin-Christian Lovasz, Prof. Politechnica University of Timisoara, Rumunia

Marcin Łukaszewicz, Dr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Jacek Mucha,  Dr hab. inż., Politechnika Rzeszowska, Polska

Jan Slota, Prof., Technical University of Kosice, Slovakia

Dariusz Sztafrowski, Dr inż., Politechnika Wrocławska, Polska

Tadeusz Szymczak, Dr hab. inż., Centrum Badań Materiałowych ITS, Polska

Elżbieta Trzop, PhD., Université de Rennes, Francja