Guidelines for authors / Wytyczne dla autorów

We would like to encourage all authors submitting their manuscripts, to get familiar with the guidelines including recommendation of the Publication Ethics Committee.
It will speed up the process of article publication.

- Guidelines for Authors
- Committee on Publication Ethics - Guidelines on good publication practice

 

Zachęcamy autorów zgłaszanych prac do zapoznania się z wytycznymi redakcji dotyczącymi artykułów, w tym zasad etyki zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej. Zastosowanie się do nich umożliwi szybką publikację prac.

- Wytyczne dla Autorów
- Oświadczenia Autorów
- Committee on Publication Ethics - Guidelines on good publication practice